Overdragelse af ejendom ved skilsmisse – få ændret skøde hos din boligadvokat

By:

Hvert år går tusindvis af ægteskaber i opløsning over hele Danmark. Denne form for livsændrende begivenhed er i mange tilfælde både stressende og nedslående i sig selv. Og når man så samtidig skal igennem et bureaukratisk helvede af bodeling, forældreret, samværsordninger og evt. overdragelse eller salg af det tidligere fælles hjem, bliver oplevelsen endnu mere frustrerende for alle implicerede parter – såvel for de tidligere ægtefæller, som skal opretholde en dagligdag med job og socialt liv ved siden af den opslidende skilsmisse, som for eventuelle børn.

Derfor anbefales det, at man i så vidt muligt omfang søger hjælp til de opgaver, som handler om fordeling af overskud eller underskud fra salget af boligen, eller overdragelse af skøde samt fastsættelse af frikøbssum, hvis den ene part ønsker at blive boende i huset eller i lejligheden.

Lad boligadvokaten hjælpe med overdragelse af skøde ved skilsmisse

Mange par, hvis samliv er ophørt, vælger at lade den ene part blive boende i boligen. Dette kan især være en klog beslutning, hvis der er børn i forholdet, som således ikke behøver at blive rykket op ved rode. Det betyder dog, at der for det første skal fastsættes en rimelig sum, med hvilken den tilbageblivende part kan købe den udflyttende part fri af boligen. Til fastsættelse af denne sum kan en boligadvokat være en stor hjælp.

Med udgangspunkt i boligens købspris samt vurdering på fraflytningstidspunktet kan boligadvokaten fastsætte frikøbssummen – naturligvis med udgangspunkt i, hvad de enkelte parter hver især har erlagt ved købet af boligen. Der ud over skal skødet ændres. Opdatering af skøde er vigtigt i forbindelse med skilsmisse eller samlivs ophør, da det skal afspejle det faktiske ejerforhold. Derfor er det kun den tilbageblivende parts navn, som skal fremgå af skødet.

Du kan læse mere om, hvad din boligadvokat kan gøre for dig i forbindelse med ændring af skøde ved skilsmisse, på https://eboligadvokat.dk/skoede/

Posted in: skøde