I Danmark forbindes massage mest af alt med luksus og forkælelse. I modsætning til mange andre lande, især østpå, hører massage ikke under det offentlige sundhedsvæsen på linje med for eksempel fysioterapi, reumatologi og lignende. Dette vil mange sundhedsprofessionelle mene er en stor fejl. Der er nemlig mange sundhedsmæssige gevinster at hente ved massage, som ikke blot bør betragtes som den rene luksus. Og et par af dem kan du læse mere om i det følgende. Massage mod smerter og spændinger Mange ...